ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
De algemene voorwaarden van Bellezza by Zonna  gelden voor iedere behandeling, transactie of aanbieding. Dezen gelden tussen Bellezza by Zonna en cliënt tenzij anders schriftelijk is bepaald.

 

2. Plichten van de wimpersalon
Bellezza by Zonna biedt haar behandelingen met de best mogelijke kwaliteit tegen de eisen die naar wetens op dat moment gelden. Het is haar plicht de cliënt te wijzen op eventuele financiële plichten of wijzigingen in de afspraak. Bij verhindering van Bellezza by Zonna moet zij dit zo spoedig mogelijk binnen 24 uur melden.

 

3. Plichten cliënt
De cliënt is verplicht bij hinder van de afspraak dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet is nagekomen, stelt de wimpersalon 50% van het bedrag in rekening.

Bij een ‘no show’ , niet afzeggen en/of niet op afspraak verschijnen, de locatie te verlaten waardoor de behandeling niet uitgevoerd kan worden, wordt er het gehele bedrag in rekening gebracht.

In de eerste 48 uur na de behandeling, mag u het behandelende gebied niet nat maken of vette producten aanbrengen. 

 

Wanneer Bellezza by Zonna heeft aangegeven bepaalde (oog)producten niet te gebruiken rondom uw ogen en wenkbrauwen, en u heeft dit toch gebruikt, dan is Bellezza by Zonna hier niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor.

 

4. Betaling
De cliënt is verplicht direct na afloop van de behandeling de betaling te voldoen. Wanneer dit niet mogelijk is, dient dit vooraf gemeld te worden. Bellezz by Zonna meldt alle prijzen zichtbaar online. Aanbiedingen en advertenties gelden alleen in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

 

5. Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet Bellezza by Zonna vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de professional aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

 

Bellezza by Zonna neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Bellezza by Zonna  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bellezza by Zonna zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6. Garantie
Bellezza by Zonna geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandeling en de producten.

 

Dit komt te vervallen indien:
• De cliënt andere producten gebruikt dan voorgeschreven door Bellezza by Zonna
• De cliënt niet de adviezen heeft opgevolgd als voorgeschreven door Bellezza by Zonna
• De cliënt niet advies voor medische hulp heeft opgevolgd

 

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een product bij Bellezza by Zonna gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de wimpersalon doch binnen een week (7 dagen). Indien producten niet geopend zijn, anders kunnen deze niet geruild worden.

 

De garantie op wimperextensions vervalt na vijf dagen, mocht u hier klachten over hebben dan dient u deze binnen 3 dagen na de behandeling te melden. Wij beoordelen uw klacht en de geldigheid van de garantie wel op voorgeschreven adviezen en op eigen verzorging van de wimperextensions buiten de salon. Er geldt op deze behandeling géén restitutie.

 

7. Aansprakelijkheid
Bellezza by Zonnais niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de professional is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bellezza by Zonna is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Een patch test kan online geboekt worden bij twijfel van allergie, deze kosten zijn €5,-. Blijkt er een allergische reactie optreden binnen 48 uur, dan zal de salon deze kosten op zich nemen als service. 

 

8. Beschadiging & Diefstal
Bellezza by Zonna heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Bellezza by Zonna meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Bellezza by Zonna. Bellezza by Zonna moet de klager binnen vijf werkdagen antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Bellezza by Zonna de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.

 

10. Recht
Op elke overeenkomst tussen Bellezza by Zonna en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Bellezza by Zonna is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website of Facebook plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Bellezza by Zonna.

 

Bellezza by Zonna kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

 

Bellezza by Zonna betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Bellezza by Zonna aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

 

De website van Bellezza by Zonna bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.